1. Tiivistelmä

Toolcat Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Toolcat Oy:n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Toolcat Oy (Y:1059567-7)
Myllynummentie 9
04250 Kerava, Suomi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuojavastaavalta:

Pauli Parkkinen
Myllynummentie 9
04250 Kerava, Suomi
pauli.parkkinen@toolcat.fi
+358 044 270 3795

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot, jotka on luovutettu rekisteröintivaiheessa tai sen jälkeen
  • Tunnistamistiedot: käyttäjänimi, etunimi, sukunimi, nimimerkki (lempinimi)
  • Mahdollisen yrityksen tiedot: nimi, osoite ja laskutustiedot sekä y-tunnus
  • Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot: Tilauksen yhteydessä käytetyn maksutavan nimi. Maksutietoja ei tallenneta.
  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään mm. toimituskustannusten laskemiseen sekä lähimmän jälleenmyyntiliikkeen paikantamiseen
  • Google tai Facebook kirjautumiseen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Vakituisten yritysasiakkaiden on mahdollista pyytää Toolcat Oy:tä avaamaan nettikaupan tunnukset asiakkaan puolesta. Tällöin tietojen lähteenä käytetään asiakkaan aikaisemmin ilmoittamia kohdassa 3 mainittuja tietoja suoraan CRM-järjestelmästä.

Voit hallita omia tietojasi oma tili-sivullasi kirjauduttuasi sisään.

4. Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuksien ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Toolcat Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Toolcat Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Toolcat Oy säilyttää verkkokaupan asiakastietoja suomalaisilla palvelimilla, jotka on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan erilaisin teknisin menetelmin.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Toolcat Oy:n omilla työntekijöillä ja asiakastieoja käsittelevä henkilöstö on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Toolcat Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

8. Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

9. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevan rekisteröidyn tiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä korjaa tietoja tarvittaessa myös oma-aloitteisesti.

10. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Toolcat Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit pyytää meitä lähettämään kaikki sinuun liittyvät tietosi vierailemalla sivulla Data Access Request ja syöttämällä lomakkeeseen oman sähköpostisi. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset selailemaan kaikkia verkkokaupan rekisteriin sinusta tallennettuja tietoja. Halutessasi voit pyytä tietojen anonymisointia, jolloin kaikki henkilötiedot valitsemastasi tietueesta muutetaan anonyymeiksi ja niitä ei voi enää liittää sinuun.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Toolcat Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme kirjallisesti.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

11. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Asiakastiedoissa olevia tietoja, kuten asiakkaan nimi ja osoite voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneidemme kanssa mm. tuotteiden toimittamisen yhteydessä ja kirjanpidossa. Pyrimme aina minimoimaan käytettyjen asiakastietojen määriä näissä tapauksissa ja tuhoamaan mahdolliset dokumentit, mikäli laki ei edellytä niiden säilyttämistä.

Henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on erikseen laadittu kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelyä koskevista kohdista, mikäli se on ollut mahdollista.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

www.toolcat.fi-sivusto käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Lisätietoja käytetyistä evästeistä voit lukea Toolcat Oy:n verkkosivustolta.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

14. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

asiakaspalvelu@toolcat.fi